Sortering

Meny

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall!

Fallna löv, gräsklipp, fallfrukt, häckklipp och ogräs blir till näringsrik jord om du komposterar det hemma. Vill du hellre att vi ska ta hand om ditt trädgårdsavfall kan du lämna det kostnadsfritt på våra bemannade återvinningscentraler eller få det hämtat mot en avgift.

På återvinningscentralen lägger du ris och grenar i en särskild hög om det är större än 1 cm i diameter. Då kan det flisas och eldas i ett fjärrvärmeverk så att energin tas tillvara på ett bättre sätt. Annat trädgårdsavfall komposteras och blir till jord.