Sortering

Meny

Farligt avfall

Farligt avfall!

Mycket av det vi använder är farligt för både människa och natur om det hamnar bland det övriga hushållsavfallet eller hälls ut i avloppet. Vi ser till att det farliga avfall som lämnas på våra bemannade återvinningscentraler tas omhand och hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Vi tar hand om ditt farliga avfall

På de bemannade återvinningscentralerna tar vi emot hushållens farliga avfall kostnadsfritt. Vi kan också hämta farligt avfall hos dig mot en hämtningsavgift.

Märk alltid varje förpackning tydligt med vad den innehåller, om det farliga avfallet inte är i sin originalförpackning.