Meny

Din sortering gör skillnad

Din sortering gör skillnad!

Ju bättre vi sorterar vårt avfall, desto mer kan vi nyttja det material och den energi som finns i det. Vi särskilt duktiga på att sortera matavfall och använda det på bästa sätt.

Våra sopbilar har två fack där bak. Det är för att vi ska kunna hålla isär matavfallet från det brännbara avfallet hela vägen till biogasanläggningen, där matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel. Det brännbara avfallet körs sedan till ett fjärrvärmeverk som har tillstånd att elda avfall.

Det blir mindre avfall om du sorterar.

Tidningar och förpackningar av plast, papper, metall och glas sorterar du på en obemannad återvinningsstation. Kasserade elprodukter, kemikalier och annat som är farligt ska lämnas på en bemannad återvinningscentral.

Vad händer med det sorterade avfallet?

Brännbart avfall åker med lastbil för energiutvinning, det eldas i en avfallspanna.

Matavfall körs till en biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel.

Nedanstående avfallsfraktioner är inget kommunalt ansvar utan det är producentorganisationer via FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen) som tar hand om detta.

Elavfall (Elektronik, batterier, ljuskällor) tas om hand via El-kretsen dit vårt material transporteras.