Sortering

Meny

Våra matrester gör så att bussarna rullar

Våra matrester gör så att bussarna rullar!

Vi försöker använda våra matrester maximalt. Det matavfall som du sorterar och lämnar till oss blir till biogas och biogödsel.

Biogas är det mest miljövänliga drivmedel som finns. Biogasen från dina och andra kommuninvånares matrester används för att köra våra sopbilar, ett stort antal av kommunens bilar, alla gröna stadsbussar, flera av de gula regionbussarna och en del taxibilar och lastbilar i privata åkerier. Dessutom kan du tanka din bil med biogas på tre tankställen i kommunen.

Mycket näring finns i matresterna.

Matrester innehåller mycket näring, även om vi inte kan äta den. När avfallet blir till biogödsel tar vi hand om det kväve, fosfor och kalium som finns kvar i matresterna genom att biogödslet sprids på åkrar runt om i kommunen där det produceras ny mat.

Så här gör du med matresterna.

För dina matrester får du en särskild påshållare och papperspåsar av oss eller din hyresvärd. Påsarna gör att vatten i matavfallet kan avdunsta. När påsen är fylld till två tredjedelar knycklar du ihop den och slänger den i kärlet för matavfall. Påshållaren hjälper till att lufta och hålla påsen torr.

Minska matsvinnet.

Ännu bättre för miljön är det om det blir mindre mat som behöver slängas. Handla inte mer än vad du behöver och frys ner mat som blir över och ät den någon annan dag. Tänk också på att mat mycket väl kan vara användbar även om bäst före-datumet har passerats. Lita på dina lukt- och smaksinnen!