Sortering

Meny

Restavfall - det som blir över

Restavfall det som blir över!

Det är viktigt att det inte hamnar fel saker i det restavfallet. Genom att sortera bort förpackningar och tidningar för återvinning så sparas både naturresurser och energi. Visst, allting brinner, men om vi först kan snurra runt materialen i kretsloppet några varv så har vi gjort en stor vinst för miljön. Sedan, när material är utslitna, kan vi till slut elda upp dem och klämma ut den sista energin.

Restavfallet som du lägger i sopkärlet skickas till fjärrvärmeverket, där det energiåtervinns som el och värme.

Se till att aluminium och gips aldrig hamnar i sopkärlet.

Avfall som inte hör hemma där, är till exempel aluminium och gips, som orsakar stora problem vid förbränningen. Aluminium smälter och fastnar sedan i förbränningsugnen. Det tar mycket tid och resurser att rensa bort det. Gips ger upphov till stora svavelutsläpp om det hamnar i förbränningen. Rökgasreningen hinner inte med att rena dessa mängder svaveldioxid.