Djupvik

Meny

Aktuella händelser:

Hamnjobb

Lördagen den 6 april samlades ett antal av föreningens medlemmar för arbete i hamnen. Kiosken, kajerna och stranden städades. Kajer lagades och gräs brändes. Diverse fix på många håll. Vädret var bra och korven god. Det som återstår inför säsongen är att ta bort släke från stranden, att sätta upp ramp vid kiosken och att fylla kiosken med varor.

Succé för hamnens dag!

Skeppssättning från yngre bronsåldern.

Foto: Björn Hjernquist

Lördagen den 16 juli arrangerade föreningen Djupviks hamn i Eksta Hamnens dag i Djupvik. Vårt arbete har med åren alltmer också inriktats på att alla besökare, även de som kommer landvägen skall trivas i det vackra hamnområdet. Nu bjöds det in till Hamnens dag. På plats fanns sjöfartsverkets SAR-helikopter, Sjöräddningens båt Hwitstjärna, släckningsbil från räddningstjänsten i Klintehamn, russ från Gannarve och ett antal loppisförsäljare. Aktiviteten lockade ett stort antal besökare.

Uppskattningsvis 1000 besökare sökte sig under dagen till Djupvik. Intresset var stort för de besökande organisationerna som informerade och alla fick möjlighet att titta och ställa frågor. Barnen fick rida, de bjöds på bulle och dricka och många prövade lyckan i fiskdammen. Det fanns möjlighet att handla kaffe, korv, dricka och glass. Många dröjde sig kvar i hamnområdet och trivdes i det inledningsvis lite blåsiga men vackra vädret.

Medlemslista

Förnamn Efternamn Mail Telefonnummer
Erik Ekholm erik@djupvik.se 070-123 45 67
Bo Lautin bo@djupvil.se 071-234 56 78
Fredrik Bottarve fredrik@djupvik.se 072-345 67 89
Christina Persson christina@djupvik.se 073-456 78 90
Per-Erik Larsson pere@djupvik.se 074-567 89 01
Maria Fagerström maria@djupvik.se 075-678 90 12
Lars Bengtsson lars@djupvik.se 076-789 01 23

Styrelseprotokoll